Maria Montessori

„Pomóż mi to zrobić samemu.”

Maria Montessori

Dzieci w przedszkolu uczą się przez działanie. Materiały w sali montessori pozwalają dzieciom odkrywać świat poprzez zmysły, dotyk i ruch oraz poprzez obserwację i zaangażowanie innych. Jedną z głównych cech edukacji Montessori jest praktyczne podejście do nauki. Uczniowie pracują ze specjalnie zaprojektowanymi materiałami, manipulując i badając, dopóki nie opanują danej umiejętności. Nauczyciele prowadzą uczniów przez program nauczania, gdy dzieci są gotowe na każde nowe wyzwanie, wprowadzają lekcje/prezentacje, a następnie pozwalają dzieciom ćwiczyć to, czego się nauczyły. W miarę jak dzieci rozwijają się, materiały montessori "rosną" wraz z nimi w tym sensie, że starsze dzieci wykorzystują je do odkrywania programu nauczania w nowy i głębszy sposób.
 
Dzieci w wieku 3-6 lat przechodzą przez intensywny okres zmian. Starsze dzieci są już gotowe do wspólnej zabawy i bardziej złożonych interakcji społecznych, przechodzą przez fazę wrażliwą na język, prowadzącą do rozwoju umiejętności pisania i czytania, fazę sensytywną na matematykę oraz wielkie zmiany w rozwoju fizycznym. Nauczyciel Montessori reaguje na te zmiany w rozwoju społecznym i emocjonalnym, poznawczym i fizycznym poprzez odpowiednio dopasowane prezentacje, wspierające rozwój każdego dziecka.

Życie praktyczne

Zajęcia z życia praktycznego są kluczowe w otoczeniu  Montessori i przygotowują dziecko do wszystkich innych obszarów. Ćwiczenia z życia praktycznego dają dzieciom możliwość doskonalenia umiejętności ruchowych, koordynacji ręka-oko, siły ręki, równowagi, koncentracji i rozwijania pewności siebie, poczucia własnej wartości, niezależności i koncentracji. Poprzez powtarzanie zajęć z życia praktycznego, dzieci rozwijają praktyczne umiejętności, które będą im służyć przez całe życie. Niektóre z ćwiczeń Życia Codziennego obejmują przelewanie, sznurowanie, układanie kwiatów, przygotowywanie i serwowanie jedzenia oraz mycie stołu.

Sensoryka

Materiały sensoryczne mają na celu pomoc dzieciom w poznawaniu takich cech jak kolor, rozmiar, kształt, długość, faktura i dźwięk. Dzieci w wieku 3-6 lat są coraz bardziej zdolne do precyzyjnej dyskryminacji wielu zmysłów. Zajęcia sensoryczne pomagają dzieciom w doskonaleniu tej umiejętności i staniu się dobrymi obserwatorami świata. Montessori dostrzegła znaczenie manipulowania przedmiotami w celu pomocy dziecku w lepszym zrozumieniu jego otoczenia.Materiały sensoryczne w klasie przedszkolnej obejmują cylindry, tablice kolorów, tablioczki szorstkie i gładkie, bryły geometryczne, różową wieżę, kostki dwumianową i trójmianową oraz wiele innych. 

Język 

Nauka języka przenika wszystkie obszary programu nauczania. Dzieci odkrywają język poprzez wspaniałe materiały do jego nauki: szorstkie litery, metalowe ramki czy ruchomy alfabet. Jednocześnie doświadczają umiejętności kojarzenia dźwięków z symbolami i odkrywają umiejętność przekładania tej wiedzy na pisanie. Umiejętność pisania otwiera drzwi do czytania. Dzieci poszerzają swoją zdolność komunikowania się poprzez zwiększoną dyskryminację słuchową, rozwijanie ogromnego słownictwa, krytycznego myślenia i płynności. Dzieci , poprzez wspólne konwersacje są  zachęcane do refleksji, dzielenia się, rysowania, śpiewania, poezji, opowiadania historii, głośnego czytania i twórczych zabaw. 

Matematyka

Sale lekcyjne wypełnione są stymulującymi materiałami matematycznymi Montessori. Dzieci rozwijają umiejętność liczenia i rozpoznawania liczb przy użyciu szorstkich liter, maniplulowania konkretnym materiałem matematycznym, odkrywają operacje arytmetyczne za pomocą unikalnych materiałów Montessori. 

Komoda matematyczna, która zawiera długie i krótkie łańcuchy z perłami, dostarcza konkretnych, wielozmysłowych doświadczeń wzmacniających naukę działań matematycznych. 

Kultura, Doświadczenia i Natura

Geografia, historia, sztuka, muzyka są poznawane przy użyciu konkretnego materiału, którym dziecko manipuluje. Jako szkoła międzynarodowa, reprezentujemy wiele różnych kultur na całym świecie. Dzieci lubią słuchać nauczyciela lub rodzica dziecka z innego kraju opisującego życie i zwyczaje z tego kraju.
Dziecko rozwija wstępne rozumienie pojęć rzeczy żywych i nieożywionych, różnic między nimi, a także klasyfikację roślin i zwierząt. Uczniowie opiekują się roślinami w klasie. Uczniowie obserwują i uczestniczą w eksperymentach naukowych związanych z potrzebami rośliny. Ponadto, mając zwierzę domowe w swojej sali.  Dzieci uczęszczają na wycieczki. 

Edukacja do pokoju

Edukacja do pokoju i rozwiązywanie konfliktów to codzienna część programu Montessori. Stolik pokoju jest pełen pięknych, interesujących i uspokajających przedmiotów z całego świata, takich jak pozytywki, gładkie kamienie lub malutkie kwiaty, które dzieci mogą dotykać i trzymać. Może być tam lustro, aby dzieci mogły zobaczyć, jak wyglądają, kiedy doświadczają różnych emocji, oraz książki z pokojowymi przekazami. Przy Stole Pokoju nauczyciele pomagają dzieciom być dobrymi słuchaczami i tworzyć wzajemnie akceptowalne rozwiązania konfliktów. Jest to również miejsce, do którego dzieci mogą się wybrać, aby cieszyć się spokojną chwilą samotnie.

Lekcje grzeczności i dobrego wychowania

W klasie Montessori dzieci i dorośli dbają o to, by uprzejmymi wobec siebie nawzajem. Ten obszar programu nauczania zachęca do szacunku dla siebie, innych członków społeczności, dla rzeczy żywych w klasie i dla otoczenia. Ostrożne noszenie rzeczy, zwracanie ich na swoje miejsce, aby inni mogli z nich korzystać, poruszanie się z gracją i ostrożnością, używanie uprzejmego i pełnego szacunku języka, zwracanie uwagi na innych, dobre maniery przy stole, właściwe przedstawianie się i uprzejme przerywanie innym, są częścią lekcji grzeczności i dobrego wychowania.

Sztuka

Kreatywne zajęcia są codziennością w klasie Montessori. W dziedzinie sztuki w grę wchodzą drobne ćwiczenia motoryki małej, praca z kolorami i wyobraźnią. Lekcje o wielkich artystach, dopasowywanie zajęć z grafiką, kolażem i klejem, wycinanie nożyczkami, dziurkowanie, markery, kredki, farby i nasze własne ciasto są częścią programu nauczania sztuki.

Hiszpański

Hiszpańskiego uczymy za pomocą piosenek, tańca, książek, obrazów, wierszy i prostych gier. Dzieci zaczynają rozpoznawać proste słownictwo poprzez słuchanie. Poprzez rozmowę tylko w języku hiszpańskim, dzieci poznają znane im słownictwo, takie jak liczenie, kolory, zwierzęta, części ciała, ubrania, kształty, przyroda/pogoda i jedzenie. Ruch i materiały manipulacyjne odgrywają kluczową rolę w przyswajaniu języka na tym poziomie. 

Muzyka i Rytmika

Zajęcia muzyczne odbywają się raz w tygodniu przez 30 minut i pielęgnują miłości do śpiewania i poruszania się w rytm muzyki. Zajęcia dają dzieciom pozytywne, radosne i twórcze możliwości doświadczania tematów muzycznych. Rytmika  jest metodą uczenia się, która zachęca dziecko do reagowania na muzykę poprzez śpiewanie, zabawę, słuchanie, poruszanie się. Zajęcia w klasie są starannie zaprojektowane tak, aby skupić uwagę na pewnych muzycznych koncepcjach, takich jak: w górę i w dół, szybko i wolno, krótko i długo, tak samo i różnie oraz głośno i cicho, w których dzieci rozwijają swoje umiejętności i uczą się muzycznych koncepcji. Poznają bity i miary, notują wartości i zwroty, a także skale i interwały dzięki aktywnemu uczestnictwu. Odnajdują swoje śpiewające głosy i uczą się piosenek, które wyrażają uczucia i opowiadają historie.