Maria Montessori, „Domy Dziecięce”.

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny
fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze
wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.”

Maria Montessori, „Domy Dziecięce”.

Dzieci w szkołach Montessori rozwijają prawdziwą miłość do nauki. 

Międzynarodowa Akademia Montessori to miejsce, w którym nauka jest niesamowitą podróżą, a nie wyścigiem. Jest to dom dla społeczności uczących się, odkrywającej swoje pasje w świecie, który dzielimy.

W Międzynarodowej Akademii Montessori wiemy, że dzieciństwo to kluczowy okres rozwoju człowieka. Nauka jest środkiem, za pomocą którego dzieci szukają wolności w tworzeniu własnej przyszłości. Okres dzieciństwa jest najważniejszym etapem w życiu człowieka. Jest to najbogatsze doświadczenie i dzieci zdobywają wtedy umiejętności na całe życie. Staramy się wykorzystać ten czas jak najlepiej, aby pomóc dziecku w podróży do dorosłości. Dla nas, każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dla której przygotowujemy bezpieczne emocjonalnie i doskonałe akademicko środowisko, w którym może rozwijać w pełni swoje możliwości.

Zindywidualizowane podejście. 

Program nauczania w klasie Montessori jest obszerny, dlatego każde dziecko może rozwijać się bez ograniczeń.

Wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele Montessori, zapewnić lekcje w optymalnym momencie gotowości dla każdego dziecka. Zamiast realizować program nauczania zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, w IMA kierujemy się zainteresowaniem i pasją dziecka, tak aby lekcje były stworzone na miarę każdego ucznia. 

To zindywidualizowane podejście oznacza, że uczniowie znajdują sukces i radość w nauce, a nie frustrację i nudę. Pozwalamy dziecku budować siebie, w starannie przygotowanym środowisku, pod kierunkiem wyszkolonych specjalistów Montessori.

Etapy Rozwojowe

Dr Montessori zidentyfikowała cztery płaszczyzny rozwoju dzieci. Każdy z nich trwa około sześciu lat i jest ogólnie podzielony na dwa etapy. Ta idea, że wzrost i rozwój przebiega etapami i, że każdy z etapów rozwoju różni się od poprzedniego, rezonuje z tym, co obserwujemy u dzieci.

W IMA dzieci uczą się w klasach różnowiekowych. Nasze otoczenie jest specjalnie zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby dzieci na wszystkich etapach rozwoju.  

Przygotowane Otoczenie

W IMA wierzymy, że otoczenie, w którym przebywa dziecko, jest krytycznym elementem programu edukacyjnego.

Tworzymy otoczenie, które jest nie tylko piękne i zachęcające, ale także pozwala dziecku odnosić sukcesy. Od krzesełek i półek dla dzieci, które ułatwiają dostęp do materiałów, po same materiały, które posiadają kontrolę błędu i umożliwiają dziecku samodzielną pracę.

Wszystkie dzieci są częścią społeczności, w skład której wchodzą uczniowie w różnym wieku i o różnych zdolnościach, wykonujący różne zadania.

Przygotowane środowisko wyznacza dziecku drogę do pracy, nauki i rozwoju do pełnego potencjału.

Wolność & Odpowiedzialność

W IMA wszyscy mają swobodę rozwoju i wzrostu w otoczeniu odpowiednim dla ich wieku. Mając swobodę (w granicach) wyboru aktywności i czasu ich wykonywania, wszyscy uczniowie (od najmłodszych dzieci pod naszą opieką do najstarszych) uczą się, jak stać się niezależnymi i zdyscyplinowanymi w swojej pracy.

Uczniowie swobodnie wybierają nad czym pracować, z kim pracować i gdzie pracować. Ważne jest jednak to, aby pracowali.  Jest to koncepcja wolności w ramach ograniczeń. Dajemy im wolność dokonywania tych wyborów, aby nauczyli się dyscypliny i pracy na własną rękę i poczuli się wewnętrznie usatysfakcjonowani wykonywaną pracą.